Val till riksdagen - Ålder och kön - Mellanheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellanheden 1447 18,3% 30,1% 22,9% 28,7% 4,1% 43,1% 56,9%   2,6%
Summa 1447 18,3% 30,1% 22,9% 28,7% 4,1% 43,1% 56,9% 2,6%

http://www.val.se