Val till riksdagen - Ålder och kön - Solbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solbacken 958 18,0% 27,9% 24,7% 29,4% 6,1% 45,1% 54,9%   2,4%
Summa 958 18,0% 27,9% 24,7% 29,4% 6,1% 45,1% 54,9% 2,4%

http://www.val.se