Val till riksdagen - Ålder och kön - Kronborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronborg 1001 25,1% 31,9% 20,1% 23,0% 4,7% 44,5% 55,5%   3,0%
Summa 1001 25,1% 31,9% 20,1% 23,0% 4,7% 44,5% 55,5% 3,0%

http://www.val.se