Val till riksdagen - Ålder och kön - Klagshamn-Tygelsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klagshamn-Tygelsjö 1424 10,7% 59,8% 17,6% 11,9% 5,4% 48,7% 51,3%   1,8%
Summa 1424 10,7% 59,8% 17,6% 11,9% 5,4% 48,7% 51,3% 1,8%

http://www.val.se