Val till riksdagen - Ålder och kön - Lorensborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensborg V 1112 28,6% 33,9% 20,7% 16,8% 6,8% 47,2% 52,8%   4,0%
Summa 1112 28,6% 33,9% 20,7% 16,8% 6,8% 47,2% 52,8% 4,0%

http://www.val.se