Val till riksdagen - Ålder och kön - Lorensborg SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensborg SO 1322 20,2% 24,8% 22,4% 32,6% 4,6% 43,9% 56,1%   2,0%
Summa 1322 20,2% 24,8% 22,4% 32,6% 4,6% 43,9% 56,1% 2,0%

http://www.val.se