Val till riksdagen - Ålder och kön - Kroksbäck N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroksbäck N 1078 15,2% 26,3% 26,7% 31,7% 4,5% 49,2% 50,8%   7,8%
Summa 1078 15,2% 26,3% 26,7% 31,7% 4,5% 49,2% 50,8% 7,8%

http://www.val.se