Val till riksdagen - Ålder och kön - Fors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fors 1182 14,8% 33,2% 25,2% 26,8% 7,4% 49,8% 50,2%   1,4%
Summa 1182 14,8% 33,2% 25,2% 26,8% 7,4% 49,8% 50,2% 1,4%

http://www.val.se