Val till riksdagen - Ålder och kön - Valla 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 1 1115 13,5% 30,9% 21,5% 34,0% 5,7% 50,0% 50,0%   3,4%
Summa 1115 13,5% 30,9% 21,5% 34,0% 5,7% 50,0% 50,0% 3,4%

http://www.val.se