Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärhamn 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärhamn 1 1520 16,1% 25,7% 28,6% 29,6% 5,9% 49,9% 50,1%   1,7%
Summa 1520 16,1% 25,7% 28,6% 29,6% 5,9% 49,9% 50,1% 1,7%

http://www.val.se