Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärhamn 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärhamn 2 1173 14,7% 23,4% 28,1% 33,7% 5,4% 49,8% 50,2%   1,9%
Summa 1173 14,7% 23,4% 28,1% 33,7% 5,4% 49,8% 50,2% 1,9%

http://www.val.se