Val till riksdagen - Ålder och kön - Bleket-Klädesholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1002 13,0% 24,0% 30,0% 33,0% 4,8% 51,7% 48,3%   2,3%
Summa 1002 13,0% 24,0% 30,0% 33,0% 4,8% 51,7% 48,3% 2,3%

http://www.val.se