Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenkyrka 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkyrka 2 1042 16,7% 26,4% 29,3% 27,6% 5,4% 53,1% 46,9%   1,1%
Summa 1042 16,7% 26,4% 29,3% 27,6% 5,4% 53,1% 46,9% 1,1%

http://www.val.se