Val till riksdagen - Ålder och kön - Klövedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klövedal 1180 10,8% 23,6% 27,0% 38,6% 4,1% 52,7% 47,3%   2,1%
Summa 1180 10,8% 23,6% 27,0% 38,6% 4,1% 52,7% 47,3% 2,1%

http://www.val.se