Val till riksdagen - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Kallebäck, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kallebäck, Västra 1241 31,6% 24,9% 16,1% 27,4% 7,0% 47,9% 52,1%   2,8%
Summa 1241 31,6% 24,9% 16,1% 27,4% 7,0% 47,9% 52,1% 2,8%

http://www.val.se