Val till riksdagen - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Skår, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Skår, Norra 1067 20,1% 26,9% 29,9% 23,1% 8,5% 48,1% 51,9%   4,3%
Summa 1067 20,1% 26,9% 29,9% 23,1% 8,5% 48,1% 51,9% 4,3%

http://www.val.se