Val till riksdagen - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Skår, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Skår, Södra 1182 20,9% 32,1% 28,3% 18,7% 8,0% 48,3% 51,7%   3,2%
Summa 1182 20,9% 32,1% 28,3% 18,7% 8,0% 48,3% 51,7% 3,2%

http://www.val.se