Val till riksdagen - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Fräntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Fräntorp 1109 15,5% 37,0% 26,2% 21,3% 7,0% 50,6% 49,4%   1,5%
Summa 1109 15,5% 37,0% 26,2% 21,3% 7,0% 50,6% 49,4% 1,5%

http://www.val.se