Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Göteborg, Kortedala, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kortedala, Östra 1473 25,9% 34,1% 18,0% 22,1% 3,4% 50,4% 49,6%   4,2%
Summa 1473 25,9% 34,1% 18,0% 22,1% 3,4% 50,4% 49,6% 4,2%

http://www.val.se