Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Göteborg, Bergsjön, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bergsjön, Östra 1252 27,0% 40,9% 21,9% 10,2% 12,9% 46,1% 53,9%   9,7%
Summa 1252 27,0% 40,9% 21,9% 10,2% 12,9% 46,1% 53,9% 9,7%

http://www.val.se