Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Göteborg, Komettorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Komettorget 1358 28,3% 30,8% 21,4% 19,6% 8,0% 56,6% 43,4%   6,3%
Summa 1358 28,3% 30,8% 21,4% 19,6% 8,0% 56,6% 43,4% 6,3%

http://www.val.se