Val till riksdagen - Ålder och kön - Angered, Hjällbo, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hjällbo, Norra 1316 30,5% 36,2% 20,1% 13,1% 14,1% 46,0% 54,0%   7,2%
Summa 1316 30,5% 36,2% 20,1% 13,1% 14,1% 46,0% 54,0% 7,2%

http://www.val.se