Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 86 Norrby Billdalsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 632 25,5% 34,2% 19,9% 20,4% 11,1% 44,6% 55,4%   6,0%
Summa 632 25,5% 34,2% 19,9% 20,4% 11,1% 44,6% 55,4% 6,0%

http://www.val.se