Val till riksdagen - Ålder och kön - Tämta-Vänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tämta-Vänga 494 12,3% 30,6% 31,2% 25,9% 5,9% 53,2% 46,8%   0,6%
Summa 494 12,3% 30,6% 31,2% 25,9% 5,9% 53,2% 46,8% 0,6%

http://www.val.se