Val till riksdagen - Ålder och kön - Långshyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långshyttan 1375 13,7% 23,6% 26,5% 36,1% 6,0% 51,7% 48,3%   1,1%
Summa 1375 13,7% 23,6% 26,5% 36,1% 6,0% 51,7% 48,3% 1,1%

http://www.val.se