2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Älmhult

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Örkened Centralt Valdistrikt: Haganäs Valdistrikt: Centrum Valdistrikt: Gemön-Möckeln Valdistrikt: Ljungby Ljungsätra Valdistrikt: Klöxhult Valdistrikt: Osby Sydväst Valdistrikt: Ljungby Stensberg Valdistrikt: Norregård Valdistrikt: Osby Nordväst Valdistrikt: Osby Norra Valdistrikt: Gemla Valdistrikt: Strömsnäsbruk Valdistrikt: Diö-Stenbrohult Valdistrikt: Osby Nordöst Valdistrikt: Visseltofta Valdistrikt: Alvesta S-Blädinge Valdistrikt: Loshult/Killeberg Valdistrikt: Vilboken-Vilshult Valdistrikt: Vislanda Valdistrikt: Vederslöv Valdistrikt: Kyrkhult-Hemsjö Valdistrikt: Skatelöv Valdistrikt: Glimåkra Valdistrikt: Virestad-Eneryda Valdistrikt: Timsfors-Råstorp Valdistrikt: Almundsryd Valdistrikt: Västra Torsås Valdistrikt: Vittsjö utom tätorten Valdistrikt: Örkened Valdistrikt: Urshult Valdistrikt: Traryd-Hinneryd Valdistrikt: Häradsbäck-Bråthult Valdistrikt: Hamneda-Kånna-S Ljunga Valdistrikt: Ryssby-Agunnaryd Valdistrikt: Annerstad-Angelstad-Bolmsö Valdistrikt: Göteryd Valdistrikt: Lidhult-Vrå-Torpa

http://www.val.se