2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Norrviken

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Apoteksskogen Valdistrikt: Korpkulla Valdistrikt: 14 Bällsta V Valdistrikt: 12 Södra Rotebro Valdistrikt: Centrum Valdistrikt: Folkparken Valdistrikt: Smedby Norra Valdistrikt: Brunnby Valdistrikt: Vilunda Valdistrikt: 10 Norra Rotebro Valdistrikt: Täby 4 Midgård Valdistrikt: Väsbyskogen Valdistrikt: Gamla Bollstanäs Valdistrikt: Övra Runby Valdistrikt: Skälby Valdistrikt: Täby 2 N Täby kyrkby Valdistrikt: 13 Rotsunda Valdistrikt: Grimstaby Valdistrikt: Täby 8 Östra Vallabrink Valdistrikt: 31 Norra Norrviken Valdistrikt: Johannesdal Valdistrikt: Täby 10 Milsten Valdistrikt: Sjukyrkoberget Valdistrikt: 14 Rotsunda gård Valdistrikt: Odenslunda Valdistrikt: 42 Edsängen-Solängen Valdistrikt: 32 Södra Norrviken Valdistrikt: 13 Bällsta S Valdistrikt: Smedby Södra Valdistrikt: 15 Rotsunda strand Valdistrikt: 23 Östra Viby Valdistrikt: Täby 6 Vallatorp Norra Valdistrikt: 10 Lovisedal Valdistrikt: Nedra Runby Valdistrikt: Täby 11 Ensta Valdistrikt: 22 Norra Viby Valdistrikt: Täby 7 Erikslund, Visinge Valdistrikt: 11 Gillbo-Gillberga Valdistrikt: Täby 5 Vallatorp Södra Valdistrikt: Fresta Valdistrikt: 21 Södra Viby Valdistrikt: 41 Vaxmora-Väsjön Valdistrikt: Norrviken Valdistrikt: Fysingen Valdistrikt: Edssjön Valdistrikt: Täby 1 Täby kyrkby Valdistrikt: 1 Vallentuna västra Valdistrikt: Mälaren

http://www.val.se