2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Hallersrud

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Herrhagen 3 Valdistrikt: Herrhagen 1 Valdistrikt: Kvarnberget Valdistrikt: Gruvlyckan Valdistrikt: Hammar Valdistrikt: Romstad-Strand Valdistrikt: Gunnarskär Valdistrikt: Herrhagen 2 Valdistrikt: Viken Valdistrikt: Orrholmen Valdistrikt: Mörmon Valdistrikt: Lövnäs Valdistrikt: Marieberg-Sommaro Valdistrikt: Klöverud Valdistrikt: Torrmestad-Lamberget Valdistrikt: Skoghall Valdistrikt: Haga Valdistrikt: Alster söder Valdistrikt: Bellevue-Bergvik Valdistrikt: Hallersrud Valdistrikt: Östra Fågelvik Valdistrikt: Ölme Valdistrikt: Väse Valdistrikt: Väse Valdistrikt: Väse

http://www.val.se