2014-06-24 15:25:16

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Karta - Lomma N

Vid val till landstingsfullmäktige visar kartorna landsting, landstingsvalkretsar, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Norr Vinstorp m fl Valdistrikt: Piläng Valdistrikt: Lomma Hamn Valdistrikt: Båtgatorna-Fågelstaden Valdistrikt: Lomma Centrum Valdistrikt: Värpinge - Klosters Fälad Valdistrikt: Lomma N Valdistrikt: Karstorp-Alnarp Valdistrikt: Jakriborg Valdistrikt: Flädie Ö-Fjelie-Önnerup

http://www.val.se