2014-06-24 15:25:16

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Karta - Båtgatorna-Fågelstaden

Vid val till landstingsfullmäktige visar kartorna landsting, landstingsvalkretsar, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Piläng Valdistrikt: Båtgatorna-Fågelstaden Valdistrikt: Lomma Centrum Valdistrikt: Karstorp-Alnarp

http://www.val.se