2014-06-24 15:25:16

Val till riksdagen - Karta - Högalid 15 Södersjukhuset

Vid val till riksdagen visar kartorna riksdagsvalkretsar, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Maria 9 Södra station S Valdistrikt: Maria 11 Södra station V Valdistrikt: Högalid 16 Kv Svärdet Valdistrikt: Katarina 7 Kv Linjalen mm Valdistrikt: Katarina 13 Rosenlund Valdistrikt: Katarina 10 Eriksdal V Valdistrikt: Katarina 12 Eriksdal Ö Valdistrikt: Högalid 15 Södersjukhuset Valdistrikt: Högalid 21 Tanto Valdistrikt: Enskede 8 Årstaskogen Valdistrikt: Enskede 1 Årsta gård

http://www.val.se