2014-06-24 15:25:16

Val till riksdagen - Karta - Katarina 9 Helgalunden

Vid val till riksdagen visar kartorna riksdagsvalkretsar, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Katarina 15 Ölandsgatan mm Valdistrikt: Katarina 9 Helgalunden Valdistrikt: Katarina 11 Rosenlundsparken Valdistrikt: Katarina 7 Kv Linjalen mm Valdistrikt: Katarina 16 Blekingegatan östra mm Valdistrikt: Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan Valdistrikt: Katarina 10 Eriksdal V Valdistrikt: Katarina 20 Ringen

http://www.val.se