2014-09-17 14:56:17

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Preliminärt valresultat

Samtliga 34 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

22,9%
7,8%
4,8%
3,5%
36,9%
5,4%
8,3%
8,2%
2,1%
0,0%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI DjuP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 85,3%
+1,7
2010: 83,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 14 -1 15
C Centerpartiet 5 +1 4
FP Folkpartiet liberalerna 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22 -1 23
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 6   6
SD Sverigedemokraterna 6 +3 3
FI Feministiskt initiativ      
DjuP Djurens parti      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 8092 22,9% -309 -2,1 8401 25,0%
C Centerpartiet 2752 7,8% +396 +0,8 2356 7,0%
FP Folkpartiet liberalerna 1704 4,8% -651 -2,2 2355 7,0%
KD Kristdemokraterna 1251 3,5% -245 -0,9 1496 4,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13047 36,9% -353 -3,0 13400 39,8%
V Vänsterpartiet 1899 5,4% +354 +0,8 1545 4,6%
MP Miljöpartiet de gröna 2929 8,3% +354 +0,6 2575 7,7%
SD Sverigedemokraterna 2915 8,2% +1444 +3,9 1471 4,4%
FI Feministiskt initiativ 726 2,1% +726 +2,1    
DjuP Djurens parti 9   +9      
ÖVR Övriga partier 70 0,2% +22 +0,1 48 0,1%
  Giltiga röster 35394 100,0% +1747   33647 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 599 1,7% +69 +0,1 530 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 163 0,5% +143 +0,4 20 0,1%
VDT Valdeltagande 36156 85,3% +1959 +1,7 34197 83,6%
  Antal röstberättigade 42407   +1490   40917  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nyköping

Område M C FP KD S V MP SD FI DjuP ÖVR BLANK OG VDT
19,2% 8,3% 4,3% 3,3% 40,1% 5,3% 8,2% 9,3% 1,9%   0,2% 1,7% 0,4% 82,8%
26,0% 6,6% 5,6% 3,0% 37,2% 4,0% 7,1% 8,7% 1,5%   0,4% 2,2% 1,1% 84,4%
20,3% 5,0% 6,3% 4,1% 38,6% 6,0% 9,6% 7,2% 3,0%     2,3% 0,2% 86,5%
19,3% 19,8% 2,9% 4,8% 26,6% 6,7% 5,2% 13,1% 1,2%   0,4% 1,4% 0,2% 81,9%
13,8% 5,8% 3,2% 3,7% 51,6% 4,8% 5,9% 10,3% 0,6%   0,2% 2,2%   79,6%
24,9% 15,6% 2,1% 1,6% 29,1% 4,9% 6,3% 12,4% 2,1%   0,9% 2,0% 0,7% 85,6%
18,9% 5,0% 5,7% 2,5% 42,9% 6,8% 5,4% 9,8% 2,9%   0,2% 2,1% 0,2% 78,9%
22,9% 4,8% 4,6% 3,2% 40,7% 5,9% 6,3% 9,5% 1,9%   0,1% 1,3%   90,3%
20,5% 13,7% 3,3% 4,4% 33,4% 3,9% 7,4% 11,3% 2,1%     1,8% 0,2% 87,1%
20,8% 20,7% 3,6% 2,4% 29,5% 5,2% 5,2% 10,4% 2,0%   0,1% 2,1% 0,1% 84,1%
8,0% 4,4% 1,9% 1,1% 60,7% 4,5% 10,3% 8,0% 0,8% 0,2% 0,2% 0,6% 0,3% 66,4%
11,3% 2,8% 2,9% 3,7% 50,4% 5,5% 15,4% 6,7% 1,1% 0,1%   0,4% 0,9% 72,8%
21,2% 5,6% 6,1% 1,0% 32,8% 5,6% 13,1% 10,1% 3,0%   1,5% 3,4% 1,0%  
23,5% 6,9% 4,9% 3,7% 37,7% 5,1% 8,0% 7,7% 2,2%   0,1% 1,8% 0,6% 85,8%
23,1% 5,0% 5,0% 3,3% 40,2% 4,6% 11,3% 4,8% 2,4%   0,3% 1,6% 0,5% 83,5%
21,2% 4,0% 6,7% 3,3% 44,0% 4,8% 8,9% 5,4% 1,5%   0,1% 1,6% 0,1% 91,0%
27,1% 8,3% 3,4% 2,8% 36,1% 3,1% 8,8% 7,8% 2,6%     2,6% 1,2% 88,2%
32,1% 4,9% 6,0% 3,6% 32,2% 4,6% 7,5% 6,4% 2,7%     1,3% 1,0% 82,1%
20,8% 8,1% 5,3% 2,8% 36,1% 7,5% 7,9% 8,5% 2,6%   0,3% 2,9%   82,6%
17,4% 15,2% 5,0% 2,8% 34,3% 7,2% 7,2% 8,3% 2,4%   0,2% 1,3%   90,4%
17,9% 14,3% 2,4% 7,4% 32,7% 3,7% 5,7% 14,3% 1,5%   0,1% 1,0%   85,3%
18,0% 7,2% 2,6% 3,5% 41,6% 7,7% 7,2% 10,9% 1,1% 0,2% 0,1% 2,0% 0,4% 85,8%
19,3% 6,0% 2,9% 4,2% 47,9% 4,3% 6,5% 7,6% 1,2% 0,1% 0,1% 1,9% 1,1% 83,7%
19,2% 6,9% 5,4% 4,1% 43,1% 3,9% 7,2% 8,6% 1,5%     2,2% 0,1% 88,3%
28,4% 5,7% 6,3% 4,2% 31,9% 5,7% 7,8% 6,7% 3,0%   0,3% 1,5% 0,9% 80,1%
23,4% 2,9% 5,3% 0,6% 31,6% 4,7% 12,3% 14,6% 4,7%     3,3% 1,7%  
25,7% 8,2% 5,2% 3,6% 32,9% 5,7% 8,6% 7,7% 2,1%   0,3% 1,4% 0,4% 87,1%
25,8% 4,6% 5,9% 2,9% 33,4% 6,6% 10,4% 8,2% 2,0% 0,1% 0,1% 1,9% 0,4% 80,9%
26,7% 4,1% 5,9% 3,5% 40,3% 4,9% 6,6% 5,9% 2,2%     1,2% 0,6% 89,5%
30,6% 6,9% 7,7% 3,3% 32,9% 4,3% 7,9% 4,6% 1,7%     0,5% 0,6% 90,4%
26,2% 5,6% 5,1% 3,8% 40,4% 4,4% 6,9% 5,9% 1,7%   0,1% 1,9% 0,3% 87,6%
22,1% 18,2% 2,5% 4,5% 26,9% 4,2% 7,8% 11,9% 1,4%   0,4% 1,2% 0,2% 87,8%
28,7% 11,7% 3,8% 1,8% 30,8% 5,1% 8,4% 9,1% 0,7%     1,7%   88,7%
21,3% 15,5% 2,8% 3,6% 27,4% 7,8% 7,9% 10,9% 2,3% 0,1% 0,5% 1,2% 0,2% 81,3%
26,6% 5,8% 5,7% 3,4% 31,8% 6,5% 10,3% 7,5% 2,4%   0,1% 1,4% 0,1% 84,8%
24,6% 5,3% 5,9% 4,9% 33,2% 6,0% 9,4% 6,7% 3,3%   0,7% 1,8% 0,7% 83,5%
17,6% 7,5% 8,0% 5,5% 18,1% 7,5% 17,6% 10,6% 4,0% 0,5% 3,0% 3,4%    
Nyköping 22,9% 7,8% 4,8% 3,5% 36,9% 5,4% 8,3% 8,2% 2,1%   0,2% 1,7% 0,5% 85,3%

http://www.val.se