2014-09-17 12:06:14

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Preliminärt valresultat

Samtliga 34 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

15,9%
4,7%
5,6%
6,5%
32,7%
9,1%
6,1%
11,1%
0,1%
7,8%
0,3%
0,0%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI UddP K RS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 83,7%
+1,6
2010: 82,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 9 -7 16
C Centerpartiet 2 -1 3
FP Folkpartiet liberalerna 4   4
KD Kristdemokraterna 4   4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 -1 22
V Vänsterpartiet 6 +3 3
MP Miljöpartiet de gröna 4   4
SD Sverigedemokraterna 6 +3 3
FI Feministiskt initiativ      
UddP Uddevallapartiet 5 +3 2
K Kommunistiska Partiet      
RS Rättvisepartiet Socialisterna      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5438 15,9% -2771 -9,1 8209 25,0%
C Centerpartiet 1604 4,7% -64 -0,4 1668 5,1%
FP Folkpartiet liberalerna 1913 5,6% -221 -0,9 2134 6,5%
KD Kristdemokraterna 2209 6,5% -469 -1,7 2678 8,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11188 32,7% -183 -1,9 11371 34,6%
V Vänsterpartiet 3114 9,1% +1439 +4,0 1675 5,1%
MP Miljöpartiet de gröna 2075 6,1% -245 -1,0 2320 7,1%
SD Sverigedemokraterna 3813 11,1% +2371 +6,7 1442 4,4%
FI Feministiskt initiativ 42 0,1% +42 +0,1    
UddP Uddevallapartiet 2674 7,8% +1569 +4,4 1105 3,4%
K Kommunistiska Partiet 100 0,3% +100 +0,3    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -194 -0,6 194 0,6%
ÖVR Övriga partier 67 0,2% +11   56 0,2%
  Giltiga röster 34237 100,0% +1385   32852 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 718 2,0% +35   683 2,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 183 0,5% +170 +0,5 13  
VDT Valdeltagande 35138 83,7% +1590 +1,6 33548 82,1%
  Antal röstberättigade 41961   +1108   40853  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Uddevalla

Område M C FP KD S V MP SD FI UddP K RS ÖVR BLANK OG VDT
14,6% 4,8% 5,1% 5,3% 35,4% 9,6% 5,4% 11,8% 0,1% 7,5% 0,4%   0,1% 2,0% 0,4% 83,5%
19,4% 8,3% 5,8% 4,2% 25,5% 12,5% 6,3% 10,8% 0,2% 6,1% 0,6%   0,2% 1,9% 0,5% 87,0%
10,3% 1,7% 4,7% 6,8% 43,3% 8,6% 6,8% 9,8%   7,5% 0,6%     1,7% 0,5% 84,0%
14,5% 3,7% 5,1% 4,8% 38,9% 9,9% 4,6% 10,0%   8,3% 0,1%     2,0% 0,4% 89,3%
17,5% 3,1% 7,6% 5,8% 33,5% 7,6% 4,2% 9,5% 0,1% 10,7% 0,4%     1,8% 0,4% 88,5%
13,5% 3,3% 6,2% 5,6% 32,8% 11,7% 7,2% 10,3% 0,1% 8,5% 0,4%   0,4% 3,0% 0,2% 83,0%
11,8% 2,6% 6,1% 4,8% 38,7% 10,9% 5,9% 10,4% 0,2% 7,8% 0,4%   0,4% 2,1% 0,5% 89,0%
13,7% 2,8% 5,6% 5,8% 33,0% 10,4% 6,6% 12,5% 0,1% 9,1% 0,3%     2,3% 0,1% 81,1%
23,3% 1,9% 6,4% 5,1% 34,7% 7,8% 5,2% 9,4% 0,1% 6,0% 0,1%     1,9% 0,3% 88,2%
5,2% 2,7% 1,8% 8,5% 50,1% 16,2% 3,2% 9,7%   1,4% 1,1%     0,8% 1,0% 67,4%
7,9% 1,4% 3,0% 6,5% 43,9% 17,6% 4,7% 10,6% 0,2% 3,8% 0,5%     0,9% 0,2% 65,8%
7,2% 2,2% 3,1% 4,8% 50,1% 7,7% 4,8% 14,5% 0,1% 4,4% 0,9%   0,2% 1,4% 0,7% 71,6%
9,8% 2,3% 4,1% 3,9% 45,1% 10,7% 4,8% 12,5% 0,2% 6,0% 0,4%   0,1% 2,0% 0,9% 77,6%
18,3% 5,2% 4,9% 6,6% 31,2% 7,5% 5,2% 12,4% 0,4% 8,2%     0,1% 2,2% 0,2% 88,1%
22,0% 7,8% 6,4% 5,0% 26,0% 6,7% 6,7% 11,5% 0,2% 7,2%     0,4% 2,0%   89,5%
18,5% 10,4% 7,3% 4,9% 23,1% 8,4% 6,6% 12,4% 0,1% 8,1%     0,3% 2,2%   85,6%
13,9% 11,4% 3,4% 5,9% 28,7% 4,8% 3,4% 20,4%   7,9% 0,2%   0,1% 2,5%   86,5%
18,5% 8,7% 3,5% 2,7% 29,7% 6,9% 3,9% 11,5% 0,1% 14,3% 0,2%     2,2% 0,2% 87,0%
18,0% 2,3% 4,7% 5,2% 33,1% 13,4% 8,7% 9,9% 0,6% 2,9% 0,6%   0,6% 2,2% 1,1%  
17,1% 4,6% 6,1% 7,6% 30,0% 8,6% 6,7% 10,5% 0,1% 8,1% 0,2%   0,2% 2,1% 0,7% 84,0%
19,1% 7,7% 5,8% 6,9% 23,0% 6,5% 8,6% 10,9% 0,1% 11,0% 0,2%   0,2% 1,6% 0,9% 89,8%
22,1% 3,0% 7,5% 7,2% 29,4% 8,6% 4,2% 8,1% 0,1% 9,8%       2,0% 0,4% 88,2%
18,2% 5,4% 7,8% 17,7% 26,7% 6,2% 6,9% 7,0% 0,3% 3,6% 0,2%   0,1% 1,7% 0,9% 86,5%
15,9% 5,8% 5,5% 18,8% 28,8% 6,3% 7,9% 7,6% 0,1% 3,1% 0,1%   0,1% 2,4% 0,7% 91,2%
27,8% 6,8% 8,4% 9,7% 16,3% 6,8% 9,4% 10,2%   4,3% 0,2%     2,3% 0,9% 87,5%
15,1% 9,1% 5,3% 10,9% 26,1% 8,0% 9,0% 9,7%   6,6%     0,2% 2,0% 0,1% 80,8%
17,1% 3,4% 5,3% 5,1% 35,9% 7,7% 5,2% 10,7% 0,2% 9,0% 0,1%   0,3% 2,4% 0,5% 78,1%
13,7% 3,2% 6,4% 5,0% 33,2% 11,3% 5,9% 12,4% 0,2% 7,8% 0,4%   0,4% 2,4% 0,4% 78,7%
14,9% 3,0% 6,3% 5,4% 32,7% 10,7% 5,4% 11,0% 0,1% 10,3% 0,3%   0,1% 1,7% 0,7% 81,1%
18,8% 3,2% 7,5% 4,7% 29,2% 9,7% 6,1% 8,6% 0,1% 11,5% 0,4%   0,2% 2,1% 0,3% 87,7%
15,4% 2,9% 5,4% 6,0% 27,6% 11,2% 8,5% 13,5% 0,4% 8,7% 0,2%   0,2% 1,5% 0,7% 79,3%
15,1% 2,6% 6,0% 4,8% 36,0% 8,5% 4,7% 10,3%   11,7% 0,1%   0,2% 2,4% 0,8% 79,9%
12,4% 2,7% 4,9% 4,6% 37,1% 10,4% 5,8% 12,6% 0,1% 8,5% 0,4%   0,4% 2,5% 1,0% 81,3%
13,6% 7,0% 4,6% 4,6% 34,3% 6,9% 4,9% 15,3% 0,1% 8,2% 0,3%   0,2% 3,4% 0,5% 81,3%
12,7% 3,0% 3,9% 6,0% 37,1% 11,9% 6,3% 11,0% 0,1% 6,6% 0,6%   0,9% 1,2% 0,3% 69,7%
20,4% 4,3% 5,2% 4,3% 24,3% 7,4% 20,0% 9,1% 0,4% 2,6%     1,7% 2,4% 3,7%  
Uddevalla 15,9% 4,7% 5,6% 6,5% 32,7% 9,1% 6,1% 11,1% 0,1% 7,8% 0,3%   0,2% 2,0% 0,5% 83,7%

http://www.val.se