2014-09-17 12:11:40

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Preliminärt valresultat

Samtliga 18 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

9,4%
11,9%
3,8%
3,1%
31,5%
5,6%
3,9%
12,3%
0,1%
3,2%
15,2%
0,1%
M C FP KD S V MP SD FI SJVB Bollp ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 82,7%
+4,0
2010: 78,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 4 -1 5
C Centerpartiet 5   5
FP Folkpartiet liberalerna 2 -3 5
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14   14
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 6 +3 3
FI Feministiskt initiativ      
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 1 -1 2
Bollp Bollnäspartiet 7 +1 6
Totalt 45   45

Preliminär röstfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1604 9,4% -371 -2,7 1975 12,1%
C Centerpartiet 2034 11,9% +345 +1,5 1689 10,4%
FP Folkpartiet liberalerna 645 3,8% -1034 -6,5 1679 10,3%
KD Kristdemokraterna 531 3,1% -42 -0,4 573 3,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5394 31,5% +396 +0,9 4998 30,7%
V Vänsterpartiet 951 5,6% +76 +0,2 875 5,4%
MP Miljöpartiet de gröna 666 3,9% +142 +0,7 524 3,2%
SD Sverigedemokraterna 2097 12,3% +1033 +5,7 1064 6,5%
FI Feministiskt initiativ 14 0,1% +14 +0,1    
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 553 3,2% -273 -1,8 826 5,1%
Bollp Bollnäspartiet 2604 15,2% +521 +2,4 2083 12,8%
ÖVR Övriga partier 17 0,1% +7   10 0,1%
  Giltiga röster 17110 100,0% +814   16296 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 259 1,5% -82 -0,6 341 2,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 57 0,3% +47 +0,3 10 0,1%
VDT Valdeltagande 17426 82,7% +779 +4,0 16647 78,7%
  Antal röstberättigade 21062   -88   21150  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Bollnäs

Område M C FP KD S V MP SD FI SJVB Bollp ÖVR BLANK OG VDT
12,0% 12,2% 4,4% 3,9% 32,9% 5,3% 3,9% 11,9% 0,1% 2,6% 10,8%   0,4%   76,5%
11,8% 11,3% 4,5% 4,3% 30,4% 5,3% 3,7% 14,6% 0,1% 3,0% 11,0% 0,1% 1,5%   81,3%
14,3% 17,9% 6,5% 2,9% 28,0% 5,5% 3,4% 12,5% 0,4% 2,5% 6,1% 0,1% 2,2% 0,5% 84,9%
8,4% 9,3% 4,3% 4,1% 32,5% 4,2% 4,6% 11,3%   2,6% 18,6%   1,7% 0,4% 85,5%
11,8% 8,4% 5,4% 3,5% 35,5% 4,5% 3,1% 9,3%   2,8% 15,7%   0,8% 0,1% 74,5%
7,8% 7,3% 4,8% 3,0% 30,9% 6,2% 3,9% 16,3%   4,0% 15,7% 0,1% 1,2% 0,1% 82,7%
8,0% 8,5% 2,6% 3,2% 36,2% 6,8% 5,4% 12,0% 0,1% 2,9% 14,0% 0,2% 1,1%   73,4%
11,4% 8,3% 4,8% 4,1% 28,0% 7,1% 6,3% 9,8% 0,1% 3,2% 16,8%   1,6% 0,5% 83,4%
6,6% 13,6% 3,5% 2,9% 31,7% 6,5% 2,6% 15,4%   2,4% 14,5% 0,4% 2,2% 0,4% 87,5%
8,2% 10,3% 2,9% 2,1% 33,1% 5,8% 2,8% 11,2%   3,1% 20,5%   1,5% 0,9% 82,4%
11,0% 12,9% 3,4% 2,3% 25,7% 5,5% 3,6% 16,1%   4,1% 15,4%   1,7% 0,1% 82,3%
5,7% 13,7% 3,0% 1,7% 32,0% 5,0% 2,3% 10,9%   3,6% 21,9% 0,2% 1,9% 0,7% 84,1%
8,0% 12,6% 3,9% 3,1% 32,4% 5,9% 5,2% 11,1% 0,2% 5,9% 11,5% 0,2% 1,5% 0,4% 79,1%
8,2% 16,4% 3,2% 3,1% 27,6% 3,5% 4,6% 13,3%   3,9% 16,0% 0,2% 1,5% 0,8% 84,7%
8,8% 10,6% 2,5% 2,3% 38,3% 5,4% 3,0% 13,1% 0,2% 2,8% 12,9% 0,1% 1,9% 0,2% 81,7%
7,6% 16,3% 2,4% 2,2% 28,6% 5,0% 3,4% 12,1%   3,4% 19,1%   1,4% 0,1% 86,4%
8,9% 17,9% 1,8% 4,2% 26,6% 6,1% 3,1% 10,6%   2,3% 18,5%   1,1% 0,2% 83,7%
12,3% 10,2% 3,8% 3,0% 29,2% 8,5% 6,4% 11,0% 0,8% 3,4% 10,2% 1,3% 2,0% 2,4%  
Bollnäs 9,4% 11,9% 3,8% 3,1% 31,5% 5,6% 3,9% 12,3% 0,1% 3,2% 15,2% 0,1% 1,5% 0,3% 82,7%

http://www.val.se