2014-09-17 19:57:34

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Östergötlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Östergötlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,5% 10,7% 5,3% 3,7% 52,0% 1,9% 3,6% 5,0% 0,1% 0,1% 1,3% 0,4% 86,6%
16,6% 6,3% 5,4% 3,9% 43,7% 8,5% 4,7% 9,8% 0,6% 0,6% 1,5% 0,4% 84,0%
15,8% 15,1% 5,6% 5,4% 31,5% 4,0% 6,9% 12,6% 0,1% 3,1% 1,6% 0,2% 86,3%
24,2% 7,0% 7,3% 4,8% 32,3% 4,8% 8,6% 8,2% 1,4% 1,4% 1,5% 0,2% 85,1%
20,5% 7,5% 7,5% 4,3% 37,2% 7,2% 5,1% 9,7% 0,1% 0,9% 1,8% 0,5% 84,1%
20,2% 5,5% 6,5% 3,0% 41,7% 5,5% 5,5% 10,4% 0,2% 1,6% 1,5% 0,4% 84,8%
24,2% 4,5% 6,6% 3,9% 33,9% 5,5% 6,5% 11,6% 1,7% 1,6% 1,2% 0,5% 82,9%
24,0% 11,6% 5,4% 5,3% 33,5% 4,8% 6,4% 8,7% 0,1% 0,3% 1,4% 0,8% 86,8%
20,0% 6,3% 3,1% 4,4% 26,7% 3,3% 6,3% 3,4% 0,1% 26,3% 1,5% 0,4% 86,3%
15,8% 14,8% 2,2% 2,6% 36,3% 2,4% 3,1% 9,7% 0,1% 12,9% 1,5% 0,6% 85,7%
20,1% 27,6% 1,1% 5,5% 29,4% 0,8% 9,6% 5,8% 0,1%   1,2% 0,4% 87,4%
21,6% 9,0% 2,3% 2,2% 40,1% 4,0% 4,9% 15,6% 0,1% 0,2% 2,3% 0,3% 86,2%
12,6% 10,6% 1,5% 27,0% 22,0% 1,6% 7,9% 7,4% 0,1% 9,3% 1,6% 0,4% 84,8%
Östergötlands län 22,5% 6,9% 6,4% 4,5% 34,8% 5,2% 6,9% 9,8% 1,1% 2,1% 1,5% 0,4% 84,5%

http://www.val.se