2014-09-17 19:56:45

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Gävleborgs län

Preliminär röstfördelning per kommun - Gävleborgs län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
9,4% 11,9% 3,8% 3,1% 31,5% 5,6% 3,9% 12,3% 0,1% 18,5% 1,5% 0,3% 82,7%
25,2% 4,5% 7,5% 3,0% 30,0% 8,8% 7,6% 12,9% 0,2% 0,2% 1,1% 0,5% 84,4%
8,9% 5,3% 6,1% 1,7% 36,3% 12,5% 2,0% 9,0%   18,0% 1,1% 0,7% 81,6%
14,8% 15,3% 2,4% 3,0% 37,1% 10,6% 6,5% 9,5% 0,2% 0,6% 1,4% 0,4% 82,4%
16,8% 11,5% 6,6% 2,2% 29,6% 9,5% 7,2% 12,1% 0,1% 4,5% 2,8% 0,5% 79,9%
12,4% 15,4% 7,0% 3,6% 36,0% 5,0% 4,7% 15,6%   0,2% 1,6% 0,2% 82,1%
7,0% 15,1% 5,0% 2,0% 46,6% 4,5% 4,0% 15,6% 0,1% 0,2% 1,6% 1,1% 83,7%
7,4% 27,9% 2,2% 10,3% 34,8% 3,4% 3,3% 10,6% 0,1% 0,1% 1,4% 0,1% 83,9%
15,2% 6,0% 5,0% 2,2% 41,4% 8,8% 4,2% 12,4% 0,1% 4,9% 1,0% 0,3% 83,8%
10,4% 15,1% 3,2% 2,9% 36,7% 8,5% 4,3% 15,4%   3,5% 1,2% 0,1% 83,1%
Gävleborgs län 17,0% 9,9% 5,4% 3,1% 34,2% 8,4% 5,8% 12,4% 0,1% 3,8% 1,3% 0,4% 83,3%

http://www.val.se