2014-09-19 16:01:41

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Jämtlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,7% 21,6% 1,4% 1,3% 38,7% 1,8% 5,5% 7,5% 0,1% 0,3% 1,8% 0,2% 82,2%
10,4% 26,8% 2,1% 0,5% 36,9% 5,6% 2,2% 7,3% 0,1% 8,1% 1,1% 0,4% 81,7%
16,2% 17,7% 2,0% 1,4% 36,8% 5,5% 1,2% 7,2% 0,2% 11,7% 1,4% 0,4% 80,8%
12,5% 28,3% 1,4% 2,0% 34,4% 9,3% 5,3% 6,6% 0,1% 0,1% 1,7% 0,4% 83,2%
1,8% 17,6% 0,8% 1,9% 51,0% 7,1% 1,0% 4,2%   14,6% 2,5% 0,4% 80,9%
12,3% 12,6% 0,5% 0,5% 47,4% 9,0% 2,3% 8,9%   6,5% 1,8% 0,4% 81,0%
16,4% 19,0% 3,1% 2,2% 29,8% 2,6% 8,8% 3,2% 0,1% 14,8% 1,4% 0,2% 84,2%
19,5% 13,6% 6,7% 2,2% 35,5% 7,8% 8,4% 5,9% 0,2% 0,2% 1,5% 0,3% 84,0%
Jämtlands län 16,5% 17,2% 4,1% 1,8% 37,0% 7,0% 6,2% 6,2% 0,1% 4,0% 1,6% 0,4% 83,0%

http://www.val.se