2014-09-14 23:27:02

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Preliminärt valresultat - Skön-Korsta

12,6%
2,9%
6,1%
4,3%
45,7%
6,5%
4,0%
13,3%
0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
3,9%
0,3%
M C FP KD S V MP SD FI DjuP GPS RS SDL ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 81,3%
+1,1
2010: 80,2%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Skön-Korsta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 130 12,6% -159 -16,3 289 28,9%
C Centerpartiet 30 2,9% -1 -0,2 31 3,1%
FP Folkpartiet liberalerna 63 6,1%   -0,2 63 6,3%
KD Kristdemokraterna 44 4,3% +17 +1,6 27 2,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 471 45,7% +87 +7,3 384 38,4%
V Vänsterpartiet 67 6,5% +14 +1,2 53 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 41 4,0% -27 -2,8 68 6,8%
SD Sverigedemokraterna 137 13,3% +67 +6,3 70 7,0%
FI Feministiskt initiativ 3 0,3% +3 +0,3    
DjuP Djurens parti            
GPS GPS - Grönt Perspektiv i Sundsvall 2 0,2% +2 +0,2    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -4 -0,4 4 0,4%
SDL Sundsvallspartiet 40 3,9% +40 +3,9    
ÖVR Övriga partier 3 0,3% -9 -0,9 12 1,2%
  Giltiga röster 1031 100,0% +30   1001 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,8% -7 -0,7 15 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,2 2 0,2%
VDT Valdeltagande 1039 81,3% +21 +1,1 1018 80,2%
  Antal röstberättigade 1278   +8   1270  

http://www.val.se