2014-09-17 11:17:50

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Preliminärt valresultat - Gnesta

Samtliga 8 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

21,4%
8,2%
3,4%
3,0%
29,9%
6,7%
8,8%
7,8%
0,4%
0,0%
0,1%
9,6%
0,7%
M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,2%
+1,6
2010: 82,6%

Preliminär röstfördelning - kommun Gnesta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1461 21,4% -200 -4,5 1661 25,9%
C Centerpartiet 560 8,2% -72 -1,6 632 9,8%
FP Folkpartiet liberalerna 231 3,4% -182 -3,0 413 6,4%
KD Kristdemokraterna 208 3,0% -21 -0,5 229 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2037 29,9% -50 -2,6 2087 32,5%
V Vänsterpartiet 459 6,7% +80 +0,8 379 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 598 8,8% -52 -1,4 650 10,1%
SD Sverigedemokraterna 531 7,8% +230 +3,1 301 4,7%
FI Feministiskt initiativ 25 0,4% +25 +0,4    
sjuk Sjukvårdspartiet     -50 -0,8 50 0,8%
PP Piratpartiet 8 0,1% +8 +0,1    
VåfP Vård för pengarna 656 9,6% +656 +9,6    
ÖVR Övriga partier 46 0,7% +30 +0,4 16 0,2%
  Giltiga röster 6820 100,0% +402   6418 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 130 1,9% -113 -1,8 243 3,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,1%     8 0,1%
VDT Valdeltagande 6958 84,2% +289 +1,6 6669 82,6%
  Antal röstberättigade 8262   +188   8074  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Gnesta

Område M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR BLANK OG VDT
23,4% 10,8% 5,5% 2,6% 25,1% 6,3% 6,5% 9,0% 0,1%   0,1% 9,5% 1,0% 2,2% 0,5% 84,1%
25,9% 5,9% 1,8% 3,8% 29,0% 5,4% 8,2% 7,9% 0,5%     11,0% 0,6% 2,4%   83,9%
21,7% 4,6% 3,6% 3,1% 32,1% 7,8% 9,8% 5,5% 0,7%     10,2% 1,0% 2,1% 0,1% 81,2%
22,1% 7,5% 3,6% 3,4% 29,1% 6,4% 9,8% 8,8% 0,3%     8,6% 0,5% 1,5%   88,8%
15,5% 7,0% 2,2% 2,7% 40,1% 7,3% 8,9% 7,2% 0,2%   0,3% 7,9% 0,7% 1,4% 0,1% 76,7%
18,7% 11,8% 5,3% 3,0% 26,6% 6,9% 8,2% 8,0% 0,5%     10,5% 0,5% 1,9%   83,9%
22,6% 13,7% 2,9% 3,1% 21,9% 6,0% 8,9% 8,6% 0,3%   0,4% 11,3% 0,3% 1,4% 0,1% 82,7%
21,4% 7,1% 4,8% 0,8% 25,4% 14,3% 14,3% 7,9% 0,8%     2,4% 0,8% 3,1%    
Gnesta 21,4% 8,2% 3,4% 3,0% 29,9% 6,7% 8,8% 7,8% 0,4%   0,1% 9,6% 0,7% 1,9% 0,1% 84,2%

http://www.val.se