2014-09-17 13:05:52

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Preliminärt valresultat - Trosa

Samtliga 8 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

29,6%
4,9%
4,9%
4,0%
26,1%
3,8%
6,2%
7,3%
0,3%
0,0%
0,3%
12,3%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 86,4%
+1,9
2010: 84,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Trosa

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2331 29,6% -658 -11,6 2989 41,2%
C Centerpartiet 388 4,9% +79 +0,7 309 4,3%
FP Folkpartiet liberalerna 389 4,9% -154 -2,5 543 7,5%
KD Kristdemokraterna 314 4,0% -19 -0,6 333 4,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2061 26,1% +94 -0,9 1967 27,1%
V Vänsterpartiet 296 3,8% +48 +0,3 248 3,4%
MP Miljöpartiet de gröna 491 6,2% -26 -0,9 517 7,1%
SD Sverigedemokraterna 579 7,3% +261 +3,0 318 4,4%
FI Feministiskt initiativ 21 0,3% +21 +0,3    
sjuk Sjukvårdspartiet     -19 -0,3 19 0,3%
PP Piratpartiet 24 0,3% +24 +0,3    
VåfP Vård för pengarna 973 12,3% +973 +12,3    
ÖVR Övriga partier 16 0,2% -1   17 0,2%
  Giltiga röster 7883 100,0% +623   7260 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 120 1,5% -105 -1,5 225 3,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 27 0,3% +20 +0,2 7 0,1%
VDT Valdeltagande 8030 86,4% +538 +1,9 7492 84,5%
  Antal röstberättigade 9297   +426   8871  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Trosa

Område M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR BLANK OG VDT
34,2% 3,1% 4,2% 4,4% 24,5% 2,9% 5,1% 5,4% 0,2%   0,2% 15,4% 0,3% 1,1% 0,1% 85,3%
33,6% 5,2% 8,3% 4,5% 17,7% 3,1% 7,1% 4,2% 0,3%   0,1% 15,9%   1,5% 0,6% 87,5%
32,0% 2,5% 6,2% 4,7% 25,5% 3,6% 5,8% 7,0% 0,2%   0,2% 11,9% 0,3% 1,3% 0,2% 86,7%
20,7% 4,3% 3,2% 4,2% 37,1% 3,4% 5,6% 10,8% 0,1%   0,8% 9,8%   1,8% 0,3% 78,8%
23,2% 5,2% 2,6% 2,2% 35,5% 3,8% 5,9% 12,0% 0,2%   0,4% 9,0% 0,1% 1,2% 0,2% 82,2%
33,3% 7,4% 2,0% 1,6% 26,6% 4,1% 5,9% 8,3% 0,4%   0,2% 10,1% 0,1% 1,9% 0,7% 87,0%
23,6% 9,7% 4,7% 5,7% 24,3% 6,0% 7,6% 6,4% 0,3%   0,7% 10,4% 0,4% 2,6% 0,1% 85,4%
24,3% 7,4% 11,0% 3,7% 11,8% 10,3% 13,2% 8,8% 2,9%     5,1% 1,5%   0,7%  
Trosa 29,6% 4,9% 4,9% 4,0% 26,1% 3,8% 6,2% 7,3% 0,3%   0,3% 12,3% 0,2% 1,5% 0,3% 86,4%

http://www.val.se