2014-09-17 12:21:06

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Preliminärt valresultat - Tjörn

Samtliga 13 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,6%
4,8%
12,6%
10,2%
25,6%
3,8%
6,0%
8,8%
0,1%
1,3%
0,0%
1,7%
0,0%
0,3%
M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 85,5%
+45,0
2010: 40,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2511 24,6% +1341 +0,5 1170 24,0%
C Centerpartiet 493 4,8% +234 -0,5 259 5,3%
FP Folkpartiet liberalerna 1287 12,6% +640 -0,7 647 13,3%
KD Kristdemokraterna 1043 10,2% +514 -0,7 529 10,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2619 25,6% +1283 -1,8 1336 27,4%
V Vänsterpartiet 390 3,8% +256 +1,1 134 2,8%
MP Miljöpartiet de gröna 617 6,0% +380 +1,2 237 4,9%
SD Sverigedemokraterna 902 8,8% +678 +4,2 224 4,6%
FI Feministiskt initiativ 12 0,1% +11 +0,1 1  
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 135 1,3% -58 -2,6 193 4,0%
K Kommunistiska Partiet     -6 -0,1 6 0,1%
VägV Vägvalet 175 1,7% +50 -0,9 125 2,6%
PP Piratpartiet 3   -4 -0,1 7 0,1%
ÖVR Övriga partier 35 0,3% +34 +0,3 1  
  Giltiga röster 10222 100,0% +5353   4869 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 267 2,5% +239 +2,0 28 0,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,2% +21 +0,2    
VDT Valdeltagande 10510 85,5% +5613 +45,0 4897 40,5%
  Antal röstberättigade 12286   +207   12079  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Tjörn

Område M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR BLANK OG VDT
23,9% 4,0% 14,9% 19,4% 17,7% 3,0% 5,9% 6,4%   2,4%   2,3%   0,1% 2,3%   86,2%
17,9% 2,7% 8,7% 40,2% 21,7%   3,3% 2,7%   1,1%   1,6%     1,1%   88,2%
23,3% 5,3% 10,1% 7,3% 28,8% 6,6% 7,1% 8,8% 0,1% 1,0%   1,3%   0,4% 2,6% 0,2% 83,9%
22,5% 3,2% 10,9% 18,2% 22,7% 2,4% 3,3% 13,4%   1,1%   1,5%   0,7% 3,6% 0,2% 79,5%
26,3% 3,3% 18,6% 12,3% 23,5% 1,8% 3,9% 6,4%   1,3%   1,9% 0,2% 0,7% 3,5% 0,1% 85,1%
25,5% 4,0% 20,9% 6,6% 22,7% 3,4% 6,1% 7,6% 0,1% 1,6%   1,3%   0,2% 2,5% 0,3% 84,5%
18,9% 9,3% 8,3% 5,6% 34,5% 4,4% 4,4% 11,4%   2,1%   1,0%   0,3% 1,7% 0,4% 77,6%
22,8% 5,8% 9,5% 7,5% 27,8% 3,1% 5,9% 14,0% 0,2% 2,0%   1,4%     2,5% 0,3% 81,5%
31,8% 5,1% 11,0% 5,2% 23,5% 4,0% 6,9% 8,6% 0,1% 1,1%   2,6% 0,1%   2,7% 0,4% 88,8%
27,1% 6,7% 11,0% 4,2% 25,7% 5,1% 7,8% 8,2% 0,3% 1,2%   2,0%   0,7% 2,5%   83,8%
23,3% 3,5% 9,6% 5,9% 34,1% 4,6% 8,5% 7,9% 0,2% 0,6%   1,7%   0,3% 1,8% 0,3% 83,5%
15,1% 2,7% 13,0% 43,2% 11,6% 1,4% 5,5% 6,2%       0,7%   0,7% 0,7%   86,5%
27,2% 6,6% 10,1% 9,6% 18,9% 9,2% 8,8% 7,0% 0,9%     1,8%     1,3%    
Tjörn 24,6% 4,8% 12,6% 10,2% 25,6% 3,8% 6,0% 8,8% 0,1% 1,3%   1,7%   0,3% 2,5% 0,2% 85,5%

http://www.val.se