2014-09-17 13:37:30

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Preliminärt valresultat - Eskilstuna Kloster

Samtliga 15 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,8%
2,6%
5,0%
3,4%
35,8%
7,2%
7,1%
13,5%
0,1%
0,0%
0,3%
4,9%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 79,7%
+1,7
2010: 78,0%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Eskilstuna Kloster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2877 19,8% -288 -3,2 3165 23,1%
C Centerpartiet 376 2,6% -88 -0,8 464 3,4%
FP Folkpartiet liberalerna 724 5,0% -392 -3,1 1116 8,1%
KD Kristdemokraterna 492 3,4% -67 -0,7 559 4,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5193 35,8% +85 -1,4 5108 37,2%
V Vänsterpartiet 1048 7,2% +105 +0,4 943 6,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1036 7,1% -157 -1,6 1193 8,7%
SD Sverigedemokraterna 1965 13,5% +905 +5,8 1060 7,7%
FI Feministiskt initiativ 20 0,1% +20 +0,1    
sjuk Sjukvårdspartiet     -103 -0,8 103 0,8%
PP Piratpartiet 42 0,3% +42 +0,3    
VåfP Vård för pengarna 707 4,9% +707 +4,9    
ÖVR Övriga partier 27 0,2% +15 +0,1 12 0,1%
  Giltiga röster 14507 100,0% +784   13723 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 322 2,2% -42 -0,4 364 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 45 0,3% +41 +0,3 4  
VDT Valdeltagande 14874 79,7% +783 +1,7 14091 78,0%
  Antal röstberättigade 18652   +589   18063  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Eskilstuna Kloster

Område M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR BLANK OG VDT
19,8% 2,3% 4,7% 3,4% 34,1% 7,0% 7,9% 14,2% 0,4%   0,4% 5,0% 0,6% 3,1% 0,5% 77,8%
25,8% 2,7% 5,1% 2,0% 30,3% 9,5% 7,4% 11,6% 0,1%   0,3% 5,2%   2,5%   83,8%
27,0% 2,8% 5,1% 5,2% 28,0% 5,7% 8,1% 12,5%     0,4% 4,8% 0,4% 2,9% 0,1% 82,0%
24,9% 1,5% 4,7% 4,5% 30,0% 6,7% 8,2% 12,6% 0,2%     6,2% 0,5% 2,4% 0,3% 78,4%
17,5% 2,7% 4,4% 2,6% 40,1% 6,6% 7,9% 12,0%       6,2%   1,6%   83,3%
30,6% 4,5% 6,7% 4,0% 25,9% 4,3% 5,0% 12,4%     0,1% 6,4% 0,1% 2,0%   88,0%
13,8% 4,6% 3,9% 4,3% 51,8% 6,6% 3,1% 9,0%     0,3% 2,8%   1,7%   72,0%
10,4% 1,2% 3,1% 2,5% 51,4% 5,1% 4,5% 19,9%       2,0%   1,2%   68,3%
15,9% 2,3% 5,2% 2,5% 34,1% 9,5% 7,7% 16,6% 0,3%   0,4% 5,1% 0,2% 2,2% 0,5% 78,5%
21,2% 2,7% 7,6% 3,4% 36,8% 6,9% 5,8% 11,4%       4,2%   1,2% 0,5% 82,8%
20,2% 2,3% 5,5% 4,0% 34,3% 5,9% 8,6% 12,8% 0,1%   0,3% 5,9%   1,7% 0,8% 80,0%
17,8% 3,0% 4,2% 3,6% 34,1% 9,1% 6,7% 16,0%     0,4% 4,7% 0,5% 2,9% 0,4% 79,8%
11,9% 1,6% 3,3% 2,6% 42,6% 8,7% 6,0% 16,6% 0,2%   1,1% 5,4% 0,1% 1,4% 0,4% 70,1%
17,0% 2,2% 5,3% 3,2% 36,8% 8,8% 9,4% 12,8% 0,3%   0,5% 3,8%   2,3% 0,5% 76,1%
14,6% 5,4% 6,3% 1,0% 37,6% 8,3% 12,2% 12,7% 1,5%     0,5%   5,1% 0,5%  
Eskilstuna Kloster 19,8% 2,6% 5,0% 3,4% 35,8% 7,2% 7,1% 13,5% 0,1%   0,3% 4,9% 0,2% 2,2% 0,3% 79,7%

http://www.val.se