2014-09-15 05:57:57

Slovenien

Ljubljana, generalkonsulat

Kersnikova 6, vån 4
1000 Ljublijana

Telefon: +386 41 661 906
Fax: +386 1 433 0480
sibincic@gvskupina.si

Du kan beställa material för brevröstning härifrån.

http://www.val.se