2014-09-15 05:57:57

Venezuela

Caracas, generalkonsulat

Torre Phelps
Piso 19 Oficina A
Plaza Venezuela
Caracas

Telefon: +58 212 781 69 76
Fax: +58 212 781 59 32
http://www.swedenabroad.com/bogota consuladogensuecia@gmail.com

Du kan beställa material för brevröstning härifrån.

http://www.val.se