2014-09-15 05:57:57

Bhutan

Ingen röstmottagning i Bhutan.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se