2014-09-15 05:57:57

Kazakstan

Astana, ambassad

Astana Tower, 17 th floor
Samal 12
010000 Astana

Telefon: +77172591805/03
Fax: +77172591806
http://www.swedenabroad.com manne.wangborg@gov.se

Du kan beställa material för brevröstning härifrån.

http://www.val.se