2014-09-15 05:57:57

Somalia

Ingen röstmottagning i Somalia.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se