2014-09-15 05:57:57

Madagaskar

Antananarivo, generalkonsulat

c/o SEAL
1 Bis, Rue Patrice Lumumba
B.P. 679 Antananarivo

Telefon: +261 20 22 223 56
Fax: +261 20 22 339 02
sealtana@moov.mg

Du kan beställa material för brevröstning härifrån.

http://www.val.se