2014-09-15 05:57:57

Samoa

Ingen röstmottagning i Samoa.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se